Sunday

Csaba Pál, Miniprint Biennale, Ostrów Wielkopolski, 201616. Międzynarodowe Biennale
Małej Formy Graficznej i Ekslibrisu
Ostrów Wielkopolski 2016